شنیده ها

اخبار ایران و جهان

شنیده ها

اخبار ایران و جهان


طبقه بندی موضوعی

شنیده ها: مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران به یک مرز ناخوشایند رسیده است. از هر ۷۴ پزشک و پرستار، حدود ۵۰ نفر به مهاجرت امیدوار هستند، که سالانه ۴ هزار نفر از این نیرو‌ها به کشور‌های دیگر مهاجرت می‌کنند.

علاوه بر این، آمار ناراحت‌کننده‌ای از خودکشی پزشکان نیز وجود دارد، که تنها در ۵۰ روز گذشته، ۵ پزشک ایرانی دست از زندگی کشیدند. بیش از ۷۰ درصد از پزشکان و پرستاران ایرانی اعتقاد دارند که شرایط بیرونی مثل وضعیت کلی کشور تأثیر بسزایی بر تصمیمات مهاجرتی آنان دارد. از جمله این نقصانات می‌توان به کاهش کیفیت خدمات درمانی، افزایش زمان انتظار برای بیماران، و افزایش شکاف عدالت اجتماعی اشاره کرد.

همچنین، این مهاجرت‌ها باعث خالی شدن رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی مهم در کشور می‌شود، که در آینده به مشکلات بیشتری منجر می‌شود. از طرفی از دید وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ هزینه آموزش یک سال پزشکی در مقطع دکتری حرفه‌ای ۲۲۶ میلیون تومان برآورد می‌شود.

در واقع این میزان هزینه سالانه یک دکتری حرفه‌ای رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است. این میزان را در مدت ۷ سال تحصیل فرد ضرب کنیم و اگر تورم را محاسبه نکنیم و میانگین را در نظر بگیریم، تربیت یک پزشک کمتر از ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان برای کشور هزینه ندارد. نسبت دریافتی پزشکان عمومی به درآمد سرانه تعدیل شده با ppp در کشور‌های آمریکا، کانادا و استرالیا که بیشترین مهاجر نیروی پزشکی را دارند، به ترتیب ۶۹.۲، ۸۰.۳ و ۸۱.۱ است، بدین معنی که یک پزشک در کانادا حدود سه برابر بیشتر از متوسط درآمد سرانه دریافتی دارد. در ایران، این نسبت بعد از تعدیل دریافتی‌ها در طرح تحول نظام سلامت به ۶۳.۱‍ رسیده است. یعنی چند برابر درآمد سرانه. با این حساب، پزشکان در ایران جزو قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند حتی نسبت به آمریکا، کانادا و استرالیا که نظام پزشکی و درمانی بسیار گرانی دارند.

منبع: امتداد