شنیده ها

اخبار ایران و جهان

شنیده ها

اخبار ایران و جهان


طبقه بندی موضوعی

شنیده ها: یک کارشناس انرژی گفت: دلیل عقب افتادگی ما در این حوزه نبود برنامه توسط دولت ها برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر است و در این خصوص نهادهای تخصصی متولی می توانند حجم سرمایه گذاری در دو حوزه و میزان برآورد آنها برای آینده را نیز اعلام کنند.

رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار رکنا در خصوص عقب افتادگی کشور در حوزه توسعه انرژی های تجدیدپذیر بیان کرد: ما باید در ابتدا ببینیم که در سبد تامین انرژی کشور، انرژی های تجدیدپذیر چه سهمی دارد و ما چه مقدار از آن را می توانیم تامین کنیم.

وی افزود: اینکه ما چه مقدار از نیاز به انرژی در کشور را می توانیم از انرژی های تجدیدپذیر تامین کنیم دقیقا به بحث سرمایه گذاری بر می گردد و در این زمینه باید ببینیم اصلا چه مقدار شرایط و فضا برای سرمایه گذاری در این حوزه در کشور وجود دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: ما اکنون 3 هزار مگاوات برق در کشور کم داریم و باید ببینیم چه مقدار از این ناترازی را می توانیم از محل انرژی های تجدیدپذیر جبران کنیم.

پدیدار ادامه داد: به طور قطع می توان گفت که حتی هزار مگاوات از این میزان را هم نمی توان تامین کرد چون برنامه ای برای تامین انرژی در این خصوص نداشتیم.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی انرژی کشور از طریق انرژی فسیلی تامین می شود و گاز و نفت خام خوراک نیروگاه های ما هستند اما انرژی تجدیدپذیر از 8 مدل مختلف می تواند تامین شود که انرژی خورشیدی و بادی و زمین گرمایی و چند مدل دیگر از جمله آنها هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: دلیل عقب افتادگی ما در این حوزه نبود برنامه توسط دولت ها برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر است و در این خصوص نهادهای تخصصی متولی می توانند حجم سرمایه گذاری در دو حوزه و میزان برآورد آنها برای آینده را نیز اعلام کنند.

پدیدار بیان داشت: ما باید در برنامه ریزی های کلان کشور سهم مواد هیدروکربنی، و انرژی های تجدیدپذیر را مشخص کنیم. کشور ما هم اکنون در تامین مواد اولیه انرژی های غیرتجدیدپذیر در پیک مصرف دچار مشکل است و بدون در نظر گرفتن سهمی برای انرژی های تجدیدپذیر نمی توان این ناترازی را جبران کرد.

وی تاکید کرد: با تاسف باید گفت که سهم توسعه انرژی های تجدیدپذیر در برنامه های توسعه بسیار کم بوده و حتی به آن سهم کم نیز عمل نشده است و سوال اصلی را باید از متولیان امر پرسید که چرا در سبد تولید انرژی کشور سهم انرژی های تجدیدپذیر چه مقدار است و چه مطابقتی با سند توسعه هفتم دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اگر دستگاهی مدعی شد که می تواند هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید کند باید ببینیم که آن را در برنامه عملی دولت هم قرار داده است یا نه؟

پدیدار افزود: عدم توجه به این مساله ناترازی در تولید و مصرف را افزایش خواهد داد و این نیازمند سیاست گذاری درست در وزارت نیرو، نفت و وزارت صمت است تا بتوانیم سهم تولید برق را از منابع تجدیدپذیر و حتی منابع هیدروکربنی افزایش دهیم.

وی گفت: ظرفیت نیروگاهی ما حدود 80 هزار مگاوات است که اکنون زیر 60 هزار مگاوات تولید می کنیم که تقریبا حدود سه چهارم ظرفیت ما خالی است و باید برای تامین خوراک این مقدار برای جبران ناترازی برنامه داشته باشیم.