شنیده ها

اخبار ایران و جهان

شنیده ها

اخبار ایران و جهان


طبقه بندی موضوعی

تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن

يكشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، ۰۱:۰۰ ق.ظ

شنیده ها: در تبادل نظر تلفنی عصــر جمعه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ”شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی“، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در خصوص گفتگو برای احیای برجام و ضرورت توجه انســانی به تبادل زندانیان ( ایران- آمریکا) نیز به گفتگو پرداختند، در این زمینه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد دیگر طرف های این گفتگوها واقع بینانه رفتار کنند.

در تبادل نظر تلفنی عصر جمعه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ”شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی“، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، حســین امیر عبداللهیان انتصاب جدید وی به سمت نخست وزیر و وزیر امور خارجه را تبریک گفت.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز در این تبادل نظر تلفنی شکل گیری تحول جدید در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تبریک گفت.

طرفین در این ارتبــاط تلفنی همچنین در خصوص گفتگو برای احیای برجام و ضرورت توجه انســانی به تبادل زندانیان ( ایران- آمریکا) نیز به گفتگو پرداختنــد، در این زمینه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد دیگر طرف های این گفتگوها واقع بینانه رفتار کنند.

 
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱/۱۲/۲۱
شنیده ها